Teknik Yapı Denetim A.Ş.
Teknik Yapı Denetim A.Ş.
Yeni sitemizle sizlerleyiz.
Yapı Denetim kuruluşlarında çalışan inşaat mühendislerine yönelik meslek içi eğitimlerimiz başladı.
Sitemize üye olun mevzuat değişiklikleri, güncel sektör gelişmeleri email'inize gelsin...
   
Şirket olarak temel prensibimiz Güvenli Yapı İçin Denetimde Kalite'dir. Bu prensibe sadık kalınarak, şirket organizasyonunda kurumsallaşma çalışmalarımız tamamlanmıştırYapı Denetim Kuruluşları’nın varoluş amacı, yapıda can ve mal güvenliğini teminen yapının; İmar planına, projesine, fen ve sanat kurallarına, ilgili mevzuat ve standartlara uygun inşasını sağlamak, ülkedeki çarpık, kontrolsüz ve kalitesiz yapılaşmaya engel olmaktır.

Bu amaç doğrultusunda TEKNİK YAPI DENETİM A.Ş. 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu kapsamında, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı Denetim Komisyonu Başkanlığından almış olduğu 61 numaralı izin belgesi ile Kanun’un yürürlükte olduğu İstanbul merkez olmak üzere mevzuatın uygulandığı illerde, 16.06 2000 tarihinden itibaren hizmet üretmeye yetkili olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Şirket olarak temel prensibimiz GÜVENLİ YAPI İÇİN DENETİMDE KALİTE’dir. Bu prensibe sadık kalınarak, şirket organizasyonunda kurumsallaşma çalışmalarımız tamamlanmıştır.

Teknik Yapı Denetim A.Ş. tarafından, Yapı Denetim Mevzuatı’nın Yapı Denetim Kuruluşlarına yüklemiş olduğu sorumlulukları yerine getirmek amacıyla, uyulması zorunlu Yasa, Yönetmelik, Teknik Şartname ve Standartlar göz önünde bulundurularak, uygulamalarımızdan kazandığımız tecrübeler ışığında, mevzuatın eksik kalan yanlarını tamamlayan, basite indirgeyen bir TEKNİK YAPI DENETİM ŞARTNAME’si hazırlanmış ve tüm teknik personelimizce denetim hizmeti verilen yapılarda uygulanması zorunlu kılınmıştır.

Denetim Hizmeti vermekte olduğumuz tüm yapılarda yapı türüne göre gerekli bir çok kontrol yapılmakta bunlara ilişkin mevzuatın öngördüğünden fazla tutanak ve formlar tanzim edilmektedir.

Hizmette kaliteyi arttırmak, yapılması gereken kontrolleri takip etmek, idarelere süresi içerisinde bilgi belge aktarmak, denetim hizmeti verilen yapı ile ilgili yapı sahibine ve/veya yapı müteahhidine yapılan kontrollere ilişkin haftalık ve aylık raporlar sunmak için, tüm operasyonlarda İmar/Yapı denetimine ait prosedürü işleten, şirketimizce hazırlanmış TEKPRO-01 adlı ilk ve tek yazılım kullanılmaktadır.

Hizmette kaliteye verilen önemi, kuruluş faaliyetleri kapsamında yönetim sistemine yerleştirmek ve hizmette kalite sürekliliğini sağlamak amacı ile sektörde ilk kez BVQi ISO 9001-2000 UKAS QUALITY MANEGEMENT Sertifikası alarak kadro ve işleyişinde en iyiyi hedeflemiştir.

Çağdaş normlara uygun hizmet üretmek için; Yapı Denetim Sistemi’ni ve şirketimizi her gün biraz daha geliştirerek DAHA KALİTELİ, DAHA GÜVENLİ, DAHA KONFORLU yapı üretimi için tüm gayret ve samimiyetimizle çalışmaktayız. YAPI DENETİMİNDE KALİTE prensibi dahilinde, uzman ve deneyimli kadromuzla daima projelerinizde çözüm ortağınız olarak hizmetinizdeyiz.

Ertuğrul Faruk AYDIN
Yönetim Kurulu Başkanı
 

Teknik Yapı Denetim A.Ş.